Upplýsingar

Lagalegur fyrirvari

Upplýsingar á þessum vef A/F Rekstraraðila hf. eru unnar af starfsfólki félagsins. Upplýsingarnar eru veittar í upplýsingaskyni eingöngu en skulu ekki nýttar á þeirri forsendu að um sé að ræða ráðleggingar vegna fjárfestinga í fjármálagerningum eða öðru. Fjárfestar eru eindregið hvattir til að leita ráðlegginga eigin ráðgjafa, s.s. vegna lagalegrar eða skattalegrar stöðu sinnar, áður en nokkurs konar fjárfestingar eru gerðar. Sérstök athygli er vakin á því að A/F Rekstraraðili þjónustar aðeins fagfjárfesta en ekki almenna fjárfesta og tekur upplýsingagjöf og þjónusta fyrirtækisins mið af því.

A/F Rekstraraðili vinnur með upplýsingar frá upplýsingaveitum sem félagið telur áreiðanlegar. A/F Rekstraraðili ábyrgist þó ekki áreiðanleika eða nákvæmni slíkra upplýsinganna og ber enga ábyrgð á áreiðanleika upplýsingaveitna sem stuðst er við. Skoðanir eða túlkanir sem fram koma á heimasíðunni eru byggðar á opinberum upplýsingum sem aflað er á þeim tíma sem þær eru skrifaðar og gætu því breyst án fyrirvara. Sérstök athygli er vakin á því að áætlanir og spár geta breyst fyrirvaralaust á jákvæðan og neikvæðan hátt og eru háðar utanaðkomandi óvissu og breytum sem gjarnan eru ekki á valdi A/F Rekstraraðila.

A/F Rekstraraðili ábyrgist ekki að gera breytingar á þeim upplýsingum sem birtar eru á heimasíðunni ef forsendur þeirra breytast eða ef í ljós kemur að þær eru rangar eða ónákvæmar.

Hvorki A/F Rekstraraðili né stjórnendur eða starfsmenn félagsins bera ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlýst af notkun á vef fyrirtækisins eða upplýsinga sem er að finna á heimasíðu fyrirtækisins eða tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma. Rísi ágreiningur út af upplýsingum sem rekja má til heimasíðu þessarar, skal slíkur ágreiningur leystur samkvæmt íslenskum lögum fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

A/F Rekstraraðili á allan höfundarétt að upplýsingum á heimasíðunni. Óheimilt er með öllu að dreifa þeim upplýsingum sem finna má heimasíðunni eða nýta þær með öðrum hætti án heimildar A/F Rekstraraðila.

Athygli er vakin á því að símtöl til og frá A/F Rekstraraðila kunna að vera tekin upp samkvæmt heimild í ákvæði 48. gr. laga nr. 81/2003, um fjarskipti. Eingöngu verður hlustað á afrit símtala ef nauðsyn ber til og fer A/F Rekstraraðili með upplýsingarnar í samræmi við aðrar upplýsingar er lúta þagnarskyldu (bankaleynd) samkvæmt ákvæðum 58. – 60. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Tilgangur upptöku símtala er að tryggja öryggi viðskiptavina og A/F Rekstraraðila og leiðrétta hugsanlegan misskilning.

Meðferð tölvupósts

Tölvupóstur og viðhengi hans sem starfsfólk A/F Rekstraraðili hf. sendir út fyrir fyrirtækið geta innihaldið trúnaðarupplýsingar og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Óheimil meðferð tölvupósts og viðhengja hans getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð lögum samkvæmt, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið póstinum og viðhengjunum í slíkum tilvikum. Efni tölvupóstsins og viðhengja er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi A/F Rekstraraðila hf.